„Zsidó sorsok a közös határon”– határokon átnyúló iskolai projekt

Separator item

 

 “Zsidó sorsok a közös határon”; – határokon átnyúló iskolai projekt

A holokauszt emlékév tiszteletére burgenlandi és soproni diákok közösen dolgoztak egy határon átnyúló iskolai projekten, amelyet egy vándorkiállítás során be is mutatnak a közönségnek. A kiállítás megnyitójára 2014. május 28-án került sor Oberwartban, illetve június 5-én Sopronban.


A projekt a határmenti régió történetét és az összefonódó sorsokat mutatja be. Magyarország német megszállása után elkezdődött üldözések és deportálások sok olyan zsidót is érintettek, akik a nácik hatalomra kerülése után Burgenlandból Magyarországra menekültek. 1944/45 telén magyar zsidók halálmenetei haladtak át Burgenlandon keresztül Mauthausen és Gunskirchen irányába. A bemutatott portrék között találjuk többek között Pollák Miksa első soproni neológ rabbi, és fia, Pap Károly író életrajzát is, melyek az egyéni sorsok összefonódására is példát nyújtanak.
 A projekt a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület szervezésében, a Burgenlandi Kutatótársaság és a Zachor Alapítvány szakmai részvételével, valamint a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium és a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjainak közös munkája során valósult meg.

A Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium diákjai tanári segítséggel két-három fős csoportokban dolgoztak, helyi (Sopron és környéki) életrajzokat kutattak ki, amelyekből kirajzolódik a térség zsidóságának története. Minden csoport egy-egy személy életútjának kikutatásában vett részt, és ugyan nem került minden egyes munka kiállításra, de összesen 18 soproni diák foglalkozott a projekttel. A személyek kiválasztása többféleképpen történt: volt, hogy a fiatalok maguk választottak személyt (pl. amikor az egyik diák az utcájuk névadójának életútját szerette volna feldolgozni), a témában szakértő Tárkányi Sándor is adott ötleteket és tanácsokat, illetve néhol a rendelkezésre álló forrásokból kiindulva vettek ötleteket a gyerekek, így például a Shoah Alapítvány adatbázisából is tudtak meríteni. A feldolgozott források között internetes oldalak, irodalmi és tudományos folyóiratok és videóinterjúk is voltak. Az utóbbiak kutatásához a USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívumában található videóinterjúk jelentettek páratlan forrásanyagot. A diákok tanára, a soproni Berzsenyi Dáneil Evangélikus Gimnázium történelem-latin szakos pedagógusa, Locsmándi Dániel segítette és koordinálta a kutatómunkát, ha kellett kiegészítette vagy egy-egy új forrás feldolgozását javasolta, továbbá több tudományos intézménnyel - a Soproni Múzeummal, a Soproni Levéltárral, a Petőfi Irodalmi Múzeummal és a Sopron Anno helytörténeti portállal - is kapcsolatba lépett,

“öröm volt látni a diákokon, hogy lelkesen, szorgalmasan dolgoznak. Hogy tartják magukat a határidőkhöz. Hogy az egyes pluszfeladatokra is jelentkeznek, jönnek. Hogy kreatív ötleteik vannak és ezzel nekem is segítenek. Történelemórán általában addig jutunk, hogy a tanár leadja, a diák megtanulja az anyagot - az ügyesebbek meg is értik. Ezzel a projekttel viszont a diákok új szintre léptek: át is tudták élni a történelem egy darabját.”; – értékelte a projektet Locsmándi Dániel.
A résztvevő diákok névsora:

11. A

Csehi Lóránt Márton
Gregersen-Labossa Júlia
Herbst Rebeka
Horváth Rezső
Lukács Miklós
Nagy Katalin
Nagy Zsófia
Sümeghy Csongor
Szekér Aliz
Végvári Nándor

11. B

Egyed Regina
Fodróczy Lili
Mészáros Ildikó

11. D
Csorba Fanni
Galavits Petra
Molnár Dóra
Várfalvi Lilla
Vlasits Klaudia

A programban résztvevő együttműködő partnerek:

    MAZSIKE – Magyar Zsidó Kulturális Egyesület

    Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért

    Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Sopron

    Burgenländische Forschungsgesellschaft

    Zweisprachiges Gymnasium Oberwart

    HBLA für Produktmanagement und Präsentation, Oberwart