Tanári segédanyag irodalomórára Szántó T. Gábor: A leghosszabb éjszaka című novellájához

Moldvay Zsolt oktatási anyaga Szántó T. Gábor elbeszélésének irodalomórán való feldolgozásához.

Separator item
A tananyag letölthető honlapunkon ide kattintva
 
A tananyagot készítette: Moldvay Zsolt
A tananyag megköveteli a novella teljes terjedelmében való elolvasását.
 
Időtartam: 1 x 45 perc
Ajánlott korosztály: 9-12. évfolyam
 
Tanulási célok:
A tananyag során a diákok:
- szövegértési és -elemzési készségei fejlődnek
- a novella által érintett történelmi folyamatokat összefüggéseikben tudják értelmezni
- elgondolkoznak a különböző emberi magatartásformákon, motivációkon
- alkalmazzák a novella műfajához kapcsolódó szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat
- morális gondolkodásra és ítéletalkotásra való képessége, kritikai gondolkodása fejlődik
- belátják hogy az etnikai, nemzetiségi alapú üldözések, kitelepítések kulturális veszteséget is okoztak
- megismerik a második világháborús vereség és a megszállás közvetett és közvetlen következményeit (pl. német nemzetiségű lakosság kitelepítése, a szlovákiai magyarok áttelepítése)
- felidézik nyelvtani és földrajzi ismereteiket.
 
A tananyag francia nyelvű változata elérhető itt.