Nézőpontok: 1956, a civilektől a nagypolitikáig - interaktív vándorkiállítás

A kiállítás 4 + 1 molinón keresztül mutatja be az ’56-os forradalom különböző nézőpontjait (nemzetközi háttér, sajtó, civilek, megtorlás).

Separator item

Nézőpontok: 1956, a civilektől a nagypolitikáig

interaktív vándorkiállítás

 

A kiállítást az Európai Bizottság „Europe for Citizens”; programja által támogatott 1956 és a propaganda – információ vagy manipuláció?  című nemzetközi projekt keretében készítette a Berzsenyi Dániel Gimnázium csapata a Zachor Alapítvány és a USC Soá Alapítvány támogatásával. Felkészítő tanár: Mészáros Mónika

A kiállítás 4 + 1 molinón keresztül mutatja be az ’56-os forradalom különböző nézőpontjait (nemzetközi háttér, sajtó, civilek, megtorlás).

 

A kiállítás célja

A kiállítás célja, hogy különböző források segítségével bemutassa a forradalom egyes aspektusait.

A molinók elsősorban nem eseménytörténeti tablók, a megjelenített anyagok a forradalom és szabadságharc egy-egy pillanatát emelik ki. A felhasznált elsődleges források – videóinterjúk, újságcikkek stb. – elemzése fejleszti a kritikai gondolkodást és az árnyalt véleményalkotást, a vitakultúrát.

Az egyes tablók háttér-információkat is tartalmaznak, melyek QR kódokon keresztül érhetőek el.

 

A molinókról

A bevezető molinó tartalmazza a kiállítás rövid ismertetőjét, az alkotók és támogatók felsorolását valamint a felhasznált szakirodalmat.

A Nemzetközi háttér című molinó a két hatalmi tömb ’56-os magyar eseményekhez való viszonyulását mutatja be. A források rávilágítanak arra, hogy miként vált a magyar szabadságharc a nagyhatalmi érdekek áldozatává.

A Sajtó című molinó korabeli médiaanyagok (újságcikkek, rádióbeszédek, röplapok) segítségével mutatja be a propaganda működését a korszakban.

A Civilek című molinó négy szemtanú személyes élményein keresztül mesél ’56-ról, árnyalva a hivatalos történelmi emlékezetet.

A Megtorlás című molinó az ’56-os események hatalmi célokat követő átértelmezését mutatja be.

 

Felhasználási lehetőségek:

A kiállítás anyaga lehet iskolai megemlékezéseknek, osztályfőnöki óráknak, történelem, társadalom és állampolgári ismeretek, mozgóképkultúra és médiaismeret, etika illetve erkölcstan tantárgyaknak.
A kiállítás tematikájához kapcsolódóan az IWitness digitális oktatási platformon találhatók interaktív feladatok (Civilek az 1956-os forradalomban, Az 1956-os forradalom / Székely éva)