Felhívás - Junior Intern Program, Magyarország, 2018/19

A 2018/2019-es tanévben a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványa a Zachor Alapítvánnyal együttműködve ismét önkéntes programot indít a videóinterjúkkal való tanulás, valamint a helytörténet iránt érdeklődő középiskolás fiatalok számára.

Separator item

IMG_20171112_112536.jpg

A program a Soá Alapítvány Junior Intern Programjának adaptált változata.

A 2018/2019-es tanév programjában 15 diák (8-11. évfolyam) számára biztosítunk lehetőséget a részvételre.

A programban való részvétel a diákok iskolai közösségi szolgálati tevékenységébe beleszámít, ezt a Zachor Alapítvány igazolja (az adott iskolával való megállapodás alapján).

A program célja, hogy a résztvevő fiatalok videóinterjús személyes történetekből kiindulva véleményt formálhassanak a múlt és a jelen társadalmi eseményeiről, felismerjék az egyén szerepét és felelősségeit, megvitassanak a kirekesztéssel, diszkriminációval, előítéletekkel kapcsolatos kérdéseket.

A program keretén belül a résztvevő diákok multimédiás helytörténeti sétákon (IWalk), valamint IWitness feladatok megoldásán és értékelésén keresztül kapnak lehetőséget a reflektív és analitikus gondolkodás fejlesztésére. A program részeként a diákok Budapesten és vidéki településeken vesznek részt IWalkokon és foglalkozásokon, ezáltal mélyítve tudásukat a helytörténet és személyes történelem kapcsolatáról. A program során a diákok projektmunka keretében közreműködnek egy IWalk program kifejlesztésében, a kutatási szakasztól a technikai jellegű feladatokon át a kipróbálásig.

A program tartalmi elemei:

 • IWalk programok: a budapesti helytörténeti séták mintájára több mint 10 vidéki városban dolgoztunk ki videóinterjús helytörténeti sétákat helyi kollégák vezetésével, helyi diákok bevonásával. A program során látogatást teszünk több vidéki városban, ahol részt veszünk egy-egy helyi sétán és feldolgozzuk a látottakat. A diákok az egykori helyi lakosok személyes történeteinek értelmezésén keresztül megértik a közös múlt jelentőségét a város mindennapjainak történetében.

 • IWitness-feladatok: az IWitness online digitális oktatási platform közel 2500 videónterjút tartalmaz, melyeket holokauszt-túlélőkkel és szemtanúkkal, illetve más genocídiumok (örmény népirtás, ruandai népirtás, guatemalai népirtás) túlélőivel és szemtanúival készítettek. A teljes életútinterjúkon kívül a platform több mint száz, videóinterjú-klipekre épülő digitális tananyagot is tartalmaz. A feladatok videóinterjúkra épülnek, fejlesztik a diákok média- és digitális műveltségét, kritikai gondolkodását, valamint olyan más kompetenciákat is, mint az elemzőkészség, a szintézis és érvelés képessége, a szövegértés és reflektív szövegalkotó képesség. A program során ezekkel a feladatokkal is dolgozunk.

A résztvevő diákoknak lehetőségük lesz együtt dolgozni a Junior Intern Program korábbi évfolyamai, valamint az amerikai Junior Intern Program tanulóival.

A program helyszínei: vidéki városok, a Zachor Alapítvány budapesti oktatóterme, valamint alkalomszerűen külső helyszínek.

 

A program pedagógiai céljai és várható tanulási eredményei: 

A program elvégzése során a résztvevők:

 • megismerkednek a helytörténet, a személyes történelem és a digitális történetmesélés műfaji sajátosságaival.
 • megismerkednek a magyarországi zsidó közösség történetével

 • önálló kutatást végeznek az egykori tokajhegyaljai zsidó közösséghez kapcsolódóan: helytörténeti kutatás, digitális archívumban való kutatás, személyes történetek megismerése révén  

 • megismerkednek az IWalk program oktatási módszertanával - mi lehet egy helytörténeti program célja, milyen szempontok figyelembevétele szükséges egy-egy séta fejlesztésekor, tartalmi és technikai háttér, hogyan járulnak hozzá a személyes történetek az általános történelmi narratíva megismeréséhez, makro- és mikrotörténelem összekapcsolása

 • képessé válnak önálló kutatás végzésére digitális archívumban - a Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívumában

 • a programok, valamint az IWitness feladatok segítségével fejlesztik digitális, informatikai, szövegértési és szövegalkotási készségüket.

 • fejlesztik interperszonális és kommunikációs készségeiket, melynek birtokában képesek lesznek véleményt cserélni a videóinterjúkkal történő munka során szerzett tapasztalataikról.

 • fejlesztik kritikai és kreatív gondolkodásukat.

 • lehetőséget kapnak az önálló tanulásra, valamint a társaikkal való együttgondolkodásra és együttműködésre, mely segíti őket abban, hogy  aktív és kreatív közösség tagjaivá váljanak.

 • fejlődik együttműködési és empátiás készségük

 • megismernek történelmi helyzeteket, valamint az előítéletesség és a gyűlölet szerepét és következményeit adott helyzetekben, valamint mindezeket a jelen kontextusában is értelmezik.

 • megértik és értelmezik a személyes, kollektív és kulturális emlékezet fogalmát és jellemzőit.

 • fejlesztik reflektív, önálló véleményalkotásra való képességüket

 • megértik a felelős, aktív állampolgárság jelentőségét

 

A program résztvevőinek feladatai, elvárások

● Jelenlét a programokon (2 hiányzási lehetőség), pontosság

● Aktív, elkötelezett részvétel

● A programhoz kapcsolódó értékelések kitöltése

● Szülői hozzájárulások (a programban való részvételről, fotó és videófelvétel készítéséről) benyújtása

A program az utazási és szállásköltségeket is fedezi (a vidéki résztvevők budapesti találkozókra való utazását is). A találkozók alkalmával étkezést biztosítunk.

 

A program tervezett időpontjai és helyszínei:

 1. szeptember 23. Budapest

 2. október 27. Székesfehérvár

 3. november 25. Budapest

 4. december (online)

 5. január 12. Budapest

 6. február 23. Budapest

 7. március 23. Budapest

 8. április 27-28. Mád

 9. május 25. Budapest

 10. június 20-23. Mád

 

Jelentkezni a Jelentkezési lap kitöltésével lehet.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 12. éjfél

(A programra felvételt nyert diákok részvételéhez szülői hozzájárulás szükséges. Ehhez formanyomtatványt a felvételi időszak lezárulta után küldünk.)

A program felelősei: Mongyi Norbert (középiskolai tanár, oktatási programok koordinátora, Zachor Alapítvány) és Vida Nárcisz (középiskolai tanár, oktatási programok vezetője, Zachor Alapítvány)

Információ:  zachor@zachor.hu       0613293190 vagy 0670 7012496