Junior Intern Program, Magyarország

A 2017/2018-as tanévben a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványa a Zachor Alapítvánnyal együttműködve ismét önkéntes programot indít a videóinterjúkkal való tanulás iránt érdeklődő középiskolás fiatalok számára.

Separator item

A program a Soá Alapítvány Junior Intern Programjának adaptált változata.

A 2017/2018-as tanév programjában 15 középiskolás diák számára biztosítunk lehetőséget a részvételre.

A programban való részvétel a diákok iskolai közösségi szolgálati tevékenységébe beleszámít, ezt a Zachor Alapítvány igazolja (az adott iskolával való megállapodás alapján).

A program célja, hogy a résztvevő fiatalok a videóinterjúk nyomán megismert történetekből kiindulva véleményt formálhassanak a múlt és a jelen társadalmi eseményeiről, felismerjék az egyén szerepét és felelősségeit, megvitassanak a kirekesztéssel, diszkriminációval, előítéletekkel kapcsolatos kérdéseket.

 

A program keretén belül a résztvevő diákok IWitness feladatok megoldásán és értékelésén keresztül, valamint filmvetítések és hozzájuk tartozó multimédiás foglalkozások alkalmával kapnak lehetőséget a reflektív és analitikus gondolkodás fejlesztésére. A program részeként a diákok vidéki településeken vesznek részt multimédiás helytörténeti sétákon (IWalk) és foglalkozásokon, ezáltal mélyítve tudásukat a helytörténet és személyes történelem kapcsolatáról.

 

  • IWitness-feladatok: az IWitness online digitális oktatási platform közel 2000 videónterjút tartalmaz, melyeket holokauszt-túlélőkkel és szemtanúkkal, illetve más genocídiumok (örmény népirtás, ruandai népirtás, guatemalai népirtás) túlélőivel és szemtanúival készítettek. A teljes életútinterjúkon kívül a platform közel száz, videóinterjú-klipekre épülő digitális tananyagot is tartalmaz. A program során ezekkel a magyar és angol nyelvű feladatokkal dolgozunk.

 

  • IWalk programok: a budapesti helytörténeti séták mintájára több vidéki városban dolgoztunk ki videóinterjús helytörténeti sétákat helyi kollégák vezetésével, helyi diákok bevonásával (pl. Aszódon, Békéscsabán, Miskolcon, Szegeden, Pécsett stb.). A program során látogatást teszünk több vidéki városban, ahol részt veszünk egy-egy helyi sétán és feldolgozzuk a látottakat. A sétákat vidéki partnerintézményeink diákjai (esetenként a Junior Intern Program korábbi évfolyamának résztvevői) vezetik: a kortárs vezetés módszerének segítségével mutatják be diáktársainak városaik zsidó emlékeit. A diákok az egykori helyi lakosok személyes történeteinek értelmezésén keresztül megértik a közös múlt jelentőségét a város mindennapjainak történetében.

 

A program helyszínei: az említett vidéki városok, a Zachor Alapítvány budapesti oktatóterme, valamint alkalomszerűen külső helyszínek.

 

Pedagógiai célok és tanulási eredmények:

 

A program elvégzése során a résztvevők

● megismerkednek a helytörténet, a személyes történelem és a digitális történetmesélés műfaji sajátosságaival.

● az IWitness feladatok segítségével fejlesztik digitális, informatikai és szövegértési készségüket.

● fejlesztik interperszonális és kommunikációs készségeiket, melynek birtokában képesek lesznek véleményt cserélni a videóinterjúkkal történő munka során szerzett tapasztalataikról.

● fejlesztik kritikai és kreatív gondolkodásukat.

● lehetőséget kapnak társaikkal való együttgondolkodásra és együttműködésre, melynek során aktív és kreatív közösség tagjaivá válhatnak.

● megismernek történelmi helyzeteket, valamint az előítéletesség és a gyűlölet pusztító szerepét az adott helyzetekben és mindezeket a jelen kontextusában is értelmezik.

● megértik és értelmezik a személyes, kollektív és kulturális emlékezet fogalmát és jellemzőit.

 

A program 2017 októberében kezdődik. A találkozókat vasárnapi napokra tervezzük.

 

A program résztvevőinek feladatai, elvárások

● Jelenlét a programokon (2 hiányzási lehetőség), pontosság

● Aktív, elkötelezett részvétel

● A találkozók közötti időszakra kijelölt önálló feladatok (pl. IWitness feladat) elvégzése

● A programhoz kapcsolódó értékelések kitöltése

● Szülői hozzájárulások (a programban való részvételről, fotó és videófelvétel készítéséről) benyújtása

 

A programhoz kapcsolódó utazási költségeket a program fedezi. Ez érvényes a vidéki résztvevőknek a budapesti találkozóra való utazására is. A találkozók alkalmával étkezést biztosítunk.

A programban való részvétel az Iskolai Közösségi Szolgálatba beszámítható. A program végén az elvárásokat teljesítő diákok oklevelet kapnak a program elvégzéséről és lehetőséget, hogy a USC Soá Alapítvány és/vagy a Zachor Alapítvány további programjaiba kiemelt résztvevőként bekapcsolódjanak.

JELENTKEZéSI LAP

(A programra felvételt nyert diákok részvételéhez szülői hozzájárulás szükséges. Ehhez formanyomtatványt a felvételi időszak lezárulta után küldünk.)

További információ:  zachor@zachor.hu       0613293190 vagy 0670 7012496  

{

Junior Intern Program 2016/17

A teljes galéria megtekintéséhez kattintson a képre!