H. László Magda: Emlékkönyv a XX. századból

Kérdések és feladatok iskolai és önálló feldolgozáshoz.

Separator item

összeállította: Szőnyi Andrea

 

Az emlékkönyv

1. Keresd meg az említett helységneveket a térképen!

2. Gondold végig, milyen lehetséges történések és milyen érzelmekrejlenek a következő mondatok mögött: ”; Volt nála sok minden, csak ezt adta vissza. Talán jobban örültem az emlékkönyvnek, mintha bármi mást kaptam volna.”;

A család

3. Nézz utána, hol helyezkedik el a Felvidék, ma hová tartozik!

4. Nézz utána, milyen nemzetiségek éltek (és élnek ma) együtt a Felvidéken!

5. Mit gondolsz, milyen szemlélet állhatott amögött, hogy a szerző édesapja a piarista gimnáziumban tanult?

6. Milyen válságról van szó a szövegben?

7. Mi volt a „kommün”;?

Iskola

8. Mit gondolsz a helyi közösség különböző vallású tagjainak együttéléséről, annak ismeretében, hogy az iskola épületét “egy keresztény iparos hagyta végrendeletileg a zsidó hitközségre”; ?

9. Miről árulkodik, hogy a fiúk és a lányok külön játszottak?

10. Mire következtetsz a szentendrei közösség szerkezetét és együttélését illetően abból, hogy nem csak zsidó gyerekek jártak a zsidó elemi iskolába?

11. Mit jelent az osztatlan iskola elnevezés?

12. Nézz utána, mi volt a Sonderkommando, milyen szerepük és sorsuk lett?

13. Milyen ünnep a hanuka? Mit ünnepelnek ekkor? Nézz utána, milyen történelmi eseményre emlékezünk ilyenkor és milyen szokások járnak az ünneppel!

14. Mit gondolsz, miért fogalmaz úgy a szerző, hogy nem „sikerülhetett”; orvosnak lennie?

A város

15. Nézz utána, hogy nézett kis a háború előtt egy tradicionális zsidó közösség családszerkezete! Mire következtethetünk abból, hogy Szentendrén a zsidó családokban nem volt sok gyerek?

16. Mit jelent az, hogy „sváb”;? Kik voltak a svábok?

17. Gondold végig, mit árul el az írás a különböző nemzetiségek és vallások együttéléséről!

Zsidóság

18. Mit jelent a „kóser háztartás”; kifejezés? Nézz utána, milyen jellemzői vannak a kóser étkezésnek!

19. Miért kellett külön „húsvéti”; edény a nagymama látogatásakor? Mit ünnepeltek valójában akkor?

20. Kit nevezünk samesznak? Nézz utána, milyen eredetű szó ez?

21. Miért van külön férfi és női rész a templomban (zsinagógában)? Mely irányzatokra jellemző ez az elhelyezkedés?

22. Nézz utána, milyen különböző irányzatai voltak és vannak ma a zsidó vallásnak!

23. Melyik zsidó ünnep része a szédereste? Olvass utána, hogyan zajlik!

24. Mi a broche ?

Közösségek

25. Mikor és hogyan kezdődtek nézeted szerint a „fasiszta idők”;?

26. Milyen magatartásról tanúskodik a szomszéd, Kovács Pál, külügyminiszteri tanácsos viselkedése?

27. Hogyan hasonlítanád össze ezt a magatartást az utcába költöző katonatiszt viselkedésével?

28. A sárga csillag viselésével megváltozott Magda és társainak kapcsolata. Mit gondolsz ennek a változásnak az okairól?

29. Hasonlítsd össze a fejezetben szereplők – külügyminiszteri tanácsos, katonatiszt, osztálytársak, rendőr – magatartását, illetve viselkedésük változásait a zsidóüldözések erősödésével!

Barátság

30. Mi volt a C láger?

31. Mit jelent a blokova kifejezés? Mi volt a dolguk Auschwitzban?

Hazafiság

32. Mi történt Trianonban? Milyen következménye lett ennek az egyes családok életében?

33. Mire következtetsz abból, hogy a zsidó iskola tanítója fontosnak tartotta, hogya gyerekek hazafias verseket tanuljanak?

34. Mit árulnak el számodra a szerző sorai arról, miért nem hagyta el az országot?

Deportálás

35. Mik voltak a zsidótörvények? Mikor léptek életbe és milyen következményekkel jártak?

36. Mi történt március 19-én?

37. „Csak a fal mellett volt szabd menni.”; Mit árul el ez a mondat a megalázásról, megfélemlítésről?

38. Kik voltak a csendőrök? Milyen szerepük volt a magyarországi zsidók deportálásában?

39. Ki volt Horthy Miklós?

40. Nézz utána, milyen politikát folytatott Horthy Miklós a II. Világháború idején!

41. „Horthy már leállította a deportálást”; Mit jelent ez?

42. Hol van Kratzau?

43. Nézz utána hová vitték az embereket „transzporttal”; Auschwitzból! Milyen sors várhatott rájuk?

44. Mi volt a revier a lágerben? Kik kerültek oda?