Céljaink

„A felejtés száműzetés. Az emlékezés szabadulás.” (Báál Sém Tov)

Separator item

 

zachorlogo.jpg

 

Civil oktatási szervezetként célunk, hogy programjaink és oktatási anyagaink, kiadványaink, valamint pedagógiai megközelítésünk segítségével felhívjuk a figyelmet olyan veszélyes jelenségekre, mint a rasszizmus, az antiszemitizmus, az előítéletesség, amelyek tömeges diszkriminációhoz és népirtásokhoz vezettek a XX. században. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az elkövetkező nemzedékek érzékenyebbek és nyitottabbak legyenek mások elfogadására.

Személyes élettörténetekre épített tananyagokkal, programokkal és módszertani továbbképzésekkel kívánunk segítséget nyújtani a holokausztról és más genocídiumokról, valamint a mindennapokban tapasztalható előítéletességről és kirekesztésről való oktatáshoz. Az emlékezet és a múlt megértésének fontosságát hangsúlyozzuk a társadalmi traumák feldolgozásában. Tevékenységünk célja, hogy tanárok, diákok és a szélesebb nyilvánosság együttérzéssel tekint(hes)sen a XX. század drámai társadalmi eseményeire és azok következményeire és ez alapján a mindennapjaikban együttérző, aktív és felelős állampolgárokként döntsenek és cselekedjenek.

Céljaink elérése érdekében különböző formális és nemformális oktatási programokat szervezünk diákoknak, a tanárok számára pedig oktatási anyagok fejlesztése mellett továbbképzések révén kívánunk segítséget nyújtani a fenti témák tanórai és iskolán kívüli feldolgozásához.

Programjainkat lásd ITT.

 

zachorlogo2.jpg